Socialt Intranät

Grundläggande om intranät

Ett intranät är det mest grundläggande verktyget för intern kommunikation. Har man en gång arbetat med ett effektivt intranät kan man aldrig vara utan det. Intranätet ska vara organisationens hjärta och användarnas intention ska alltid vara att svaret på sin fråga finns där. Det är en digital plattform vars syfte är att effektivera organisationen – ett arbetsstöd.

Ett intranät omfattar många grundläggande komponenter för kommunikation och effektivisering men är också en produkt som anpassas efter den organisation det tillämpas på. En investering i ett intranät bör innebära att man initialt utreder hur organisationen i fråga fungerar och arbetar. Resultatet används som underlag för att utforma och anpassa systemets gränssnitt, funktionalitet, integrationer och kommunikationsvägar.

Några av de viktigaste aspekterna av ett företag stärks av ett intranät, däribland: kommunikation, resursallokering, kunskapsspridning och social interaktion. Därutöver kan det bidra till att effektivera hur företaget fungerar/jobbar internt och externt genom att tillgängliggöra rutiner och erbjuda verktyg för projekthantering och dokumenthantering.

Socialt intranät

Sedan något år tillbaka har de sociala aspekterna av ett intranät lyfts mycket och nyproducerade system har ofta en eller flera sociala inslag. De sociala funktionerna omfattar allt från att medarbetarna kan ha bloggar, profiler, privata meddelanden, sociala grupper, chatt och mer därtill. Social interaktion mellan medarbetare är nyckeln till en kreativ arbetsplats – det är därmed lämpligt att dra fördel av synergierna som uppstår i det sociala intranätet.

Kostnadseffektivt intranät

Vi på IVEO har arbetat fram en intranätsprodukt, som i grunden står på WordPress, med en mängd funktionalitet genom våra egna insticksmoduler. Vi kan smidigt anpassa produkten efter beställarens unika behov men alltid dra nytta av en solid bas. IVEO har arbetat med WordPress sedan 2008 och har bred erfarenhet av hur man utnyttjar kraften i WordPress. WordPress är i sig inte heller förenat med några licenskostnader och uppdateringar i systemet, för bibehållen säkerhet och prestanda, utförs avsevärt mycket enklare än i andra CMS. Våra intranäts-tillämpningar fungerar utmärkt med Microsoft Active Directory (AD). Läs mer om intranät i WordPress här eller kontakta oss för en demo här.